• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh - Chất lượng là niềm tin

Máy lạnh áp trần

Máy Lạnh Áp Trần Sumikura APL/APO-600 Gas R22
6 ngựa (6.0hp)
Máy Lạnh Áp Trần Sumikura APL/APO-600 Gas R22
Gas R22
36,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
APL/APO-600
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
36,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Áp Trần Sumikura APL/APO-500 Gas R22
5 Ngựa (5 HP)
Máy Lạnh Áp Trần Sumikura APL/APO-500 Gas R22
Gas R22
32,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
Gas R22
SKU:
APL/APO-500
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
32,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Áp Trần Sumikura APL/APO-360 Gas R22
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Áp Trần Sumikura APL/APO-360 Gas R22
26,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APL/APO-360
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
26,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Áp Trần Sumikura APL/APO-280 Gas R22
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Áp Trần Sumikura APL/APO-280 Gas R22
23,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APL/APO-280
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
23,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE1251CP (5.0Hp) Inverter Gas R...
5 Ngựa (5 HP)
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE1251CP (5.0Hp) Inverter Gas R...
SKU:
RAV-SE1251CP
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
42,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE1001CP (4.0Hp) Inverter Gas R...
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE1001CP (4.0Hp) Inverter Gas R...
SKU:
RAV-SE1001CP
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
38,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE801CP (3.0Hp) Inverter GasR41...
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE801CP (3.0Hp) Inverter GasR41...
SKU:
RAV-SE801CP
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
29,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE561CP (2.0Hp) Inverter Gas R4...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE561CP (2.0Hp) Inverter Gas R4...
SKU:
RAV-SE561CP
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
24,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Reetech RU60-BM/RC60-BMU (6.5hp)
6.5 ngựa (6.5hp)
Máy lạnh áp trần Reetech RU60-BM/RC60-BMU (6.5hp)
Gas R22
36,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
RU60-BM/RC60-BMU
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
36,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Reetech RU48-BM/RC48-BMU ( 5.0hp)
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh áp trần Reetech RU48-BM/RC48-BMU ( 5.0hp)
Gas R22
31,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
RU48-BM/RC48-BMU
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
31,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Reetech RU36-BM/RC36-BMU (RU36-BMT/RC36...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh áp trần Reetech RU36-BM/RC36-BMU (RU36-BMT/RC36...
Gas R22
29,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
RU36-BM/RC36-BMU
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
29,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Reetech RU24-BM/ RC24-BMU (2.5hp)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh áp trần Reetech RU24-BM/ RC24-BMU (2.5hp)
Gas R22
19,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
RU24-BM/ RC24-BMU
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
19,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Reetech RU18-BM/ RC18-BMU (2.0hp)
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh áp trần Reetech RU18-BM/ RC18-BMU (2.0hp)
Gas R22
16,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
RU18-BM/ RC18-BMU
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
16,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Reetech RU12-BM/RC12-BMU (1.5hp)
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh áp trần Reetech RU12-BM/RC12-BMU (1.5hp)
Gas R22
14,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
RU12-BM/RC12-BMU
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
14,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Panasonic D50DTH5 ( 5.5hp)
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy lạnh áp trần Panasonic D50DTH5 ( 5.5hp)
Gas R22
40,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
D50DTH5
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
40,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 ( 5.0hp)
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 ( 5.0hp)
Gas R22
35,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
D43DTH5
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
35,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 (4.0hp)
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 (4.0hp)
Gas R22
32,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
D34DTH5
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
32,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5 ( 3.0hp)
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5 ( 3.0hp)
Gas R22
29,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
D28DTH5
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
29,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Panasonic D24DTH5 (2.5hp)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh áp trần Panasonic D24DTH5 (2.5hp)
23,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
D24DTH5
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
23,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA/RZR140MVM inverter gas R...
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA/RZR140MVM inverter gas R...
SKU:
FHQ140DAVMA/RZR140MVM
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
45,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT