• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh - Chất lượng là niềm tin

Máy lạnh giấu trần

Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD320-L1E (32 hp) -...
32 ngựa (32hp)
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD320-L1E (32 hp) -...
SKU:
RD320-L1E
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
194,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần trần ống gió Reetech RD240-L1E (27hp )...
27 ngựa (27hp)
Máy lạnh giấu trần trần ống gió Reetech RD240-L1E (27hp )...
SKU:
RD240-L1E
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
152,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD200-L1E (22 hp) -gas R...
22 ngựa (22hp)
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD200-L1E (22 hp) -gas R...
SKU:
RD200-L1E (
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
139,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD160-L1E (16hp) -Gas R...
16 ngựa (16hp)
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD160-L1E (16hp) -Gas R...
SKU:
RD160-L1E
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
103,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD120-L1E (13hp) -g...
13 ngựa( 13hp)
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD120-L1E (13hp) -g...
SKU:
RD120-L1E
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
74,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD100-L1E (10hp) -g...
10 ngựa (10hp)
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD100-L1E (10hp) -g...
SKU:
RD100-L1E
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
67,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD60-BM/RC60-BMD ( ...
6.5 ngựa (6.5hp)
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD60-BM/RC60-BMD ( ...
SKU:
RD60-BM/RC60-BMD
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
40,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RRE60/RC60 ( 6.5hp)...
6.5 ngựa (6.5hp)
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RRE60/RC60 ( 6.5hp)...
SKU:
RRE60/RC60
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
44,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD48-BM/RC48-BMD ( ...
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD48-BM/RC48-BMD ( ...
SKU:
RD48-BM/RC48-BMD
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
34,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RRE48/RC48 ( 5.5hp)...
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RRE48/RC48 ( 5.5hp)...
SKU:
RRE48/RC48
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
37,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió RD36-BM/RC36-BMD (4.0hp) -g...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh giấu trần ống gió RD36-BM/RC36-BMD (4.0hp) -g...
SKU:
RD36-BM/RC36-BMD
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
31,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RRE36/RC36 ( 4.0hp)...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RRE36/RC36 ( 4.0hp)...
SKU:
RRE36/RC36
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
35,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió reetech RD24-BM/RC24-BMD ( ...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh giấu trần ống gió reetech RD24-BM/RC24-BMD ( ...
SKU:
RD24-BM/RC24-BMD
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
21,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió reetech Máy lạnh giấu tr...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh giấu trần ống gió reetech Máy lạnh giấu tr...
SKU:
RD24-BM/RC24-BMD
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
21,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RRE18/RC18 ( 2.0hp) -gas ...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RRE18/RC18 ( 2.0hp) -gas ...
SKU:
RRE18/RC18
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
17,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM140VF/FDC140...
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM140VF/FDC140...
Gas R410
61,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
FDUM140VF/FDC140VN
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
61,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125VF/FDC125...
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125VF/FDC125...
Gas R410
59,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
FDUM125VF/FDC125VN
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
59,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125CR-S5...
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125CR-S5...
Gas R410
SKU:
FDUM125CR-S5/FDC125RC-S5
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
37,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100VF2/FDC10...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100VF2/FDC10...
Gas R410
48,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
FDUM100VF2/FDC100VNP
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
48,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100CR-S5...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100CR-S5...
Gas R410
SKU:
FDUM100CR-S5/FDC100RC-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
34,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT