• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh - Chất lượng là niềm tin

Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S (12.5w) inverter ...
5 Ngựa (5 HP)
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S (12.5w) inverter ...
SKU:
SCM125ZM-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
52,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (10.0kw) inverter...
4 Ngựa (4 HP)
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (10.0kw) inverter...
SKU:
SCM100ZM-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
44,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S (8.0kw) inverter G...
3 Ngựa (3 HP)
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S (8.0kw) inverter G...
SKU:
SCM80ZM-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
28,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S (7.1kw) inverter G...
3 Ngựa (3 HP)
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S (7.1kw) inverter G...
SKU:
SCM71ZM-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
25,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S (6.0kw) inverter G...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S (6.0kw) inverter G...
SKU:
SCM60ZM-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
23,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S (5.0kw) inverter G...
2 Ngựa (2 HP)
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S (5.0kw) inverter G...
SKU:
SCM50ZS-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
21,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZS-S (4.5kw) inverter G...
2 Ngựa (2 HP)
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZS-S (4.5kw) inverter G...
SKU:
SCM45ZS-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
18,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S (4.0kw) inverter G...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S (4.0kw) inverter G...
SKU:
SCM40ZS-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
18,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S (2.5 HP)...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S (2.5 HP)...
SKU:
SRR60ZM-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
11,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy FDUM50VF (2.0 HP) ...
2 Ngựa (2 HP)
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy FDUM50VF (2.0 HP) ...
SKU:
FDUM50VF
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
11,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S (2.0 HP)...
2 Ngựa (2 HP)
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S (2.0 HP)...
SKU:
SRR50ZM-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
10,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC60VF (2.5 HP) in...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC60VF (2.5 HP) in...
SKU:
FDTC60VF
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
10,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF (2.0 HP) in...
2 Ngựa (2 HP)
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF (2.0 HP) in...
SKU:
FDTC50VF
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
10,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S (3.0 HP...
3 Ngựa (3 HP)
Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S (3.0 HP...
SKU:
SRK71ZR-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
10,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK60ZMX-S (2.5 H...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK60ZMX-S (2.5 H...
SKU:
SRK60ZMX-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
9,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S (2.0 HP...
2 Ngựa (2 HP)
Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S (2.0 HP...
SKU:
SRK50ZS-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
7,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S (1.5 HP)...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S (1.5 HP)...
SKU:
SRR35ZM-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
10,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S (1.0 HP)...
1 Ngựa (1 HP)
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S (1.0 HP)...
SKU:
SRR25ZM-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
9,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF (1.5 HP) in...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF (1.5 HP) in...
SKU:
FDTC35VF
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
8,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF (1.0 HP) in...
1 Ngựa (1 HP)
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF (1.0 HP) in...
SKU:
FDTC25VF
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
7,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT