• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh - Chất lượng là niềm tin

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường Casper EC-09TL11 - tiêu chuẩn
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh treo tường Casper EC-09TL11 - tiêu chuẩn
5,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper IC-09TL11 - Inverter
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh treo tường Casper IC-09TL11 - Inverter
7,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper LC-09TL11 - dòng cao cấp
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh treo tường Casper LC-09TL11 - dòng cao cấp
Máy lạnh treo tường Casper EC-12TL11 - dòng tiêu chuẩn
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh treo tường Casper EC-12TL11 - dòng tiêu chuẩn
Máy lạnh treo tường Casper IC-12TL11 - Inverter
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh treo tường Casper IC-12TL11 - Inverter
8,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper LC-12TL11 - dòng cao cấp
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh treo tường Casper LC-12TL11 - dòng cao cấp
Máy lạnh treo tường Casper EC-18TL11 - dòng tiêu chuẩn
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh treo tường Casper EC-18TL11 - dòng tiêu chuẩn
Máy lạnh treo tường Casper IC-18TL11 - Inverter
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh treo tường Casper IC-18TL11 - Inverter
13,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper LC-18TL11 - dòng cao cấp
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh treo tường Casper LC-18TL11 - dòng cao cấp
10,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper EC-24TL11 - dòng tiêu chuẩn
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh treo tường Casper EC-24TL11 - dòng tiêu chuẩn
Máy lạnh treo tường Casper IC-24TL11 - Inverter
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh treo tường Casper IC-24TL11 - Inverter
16,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper LC-24TL11 - dòng cao cấp
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh treo tường Casper LC-24TL11 - dòng cao cấp
13,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11
18,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL12
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL12
22,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL13
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL13
26,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL14
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL14
34,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11
16,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11
20,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL13
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL13
28,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh giấu trần

Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RRE48/RC48 ( 5.5hp)...
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RRE48/RC48 ( 5.5hp)...