• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh - Chất lượng là niềm tin

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường Daikin FTC25NV1V/RC25NV1V
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTC25NV1V/RC25NV1V
Gas R32, non inverter
7,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV - Inverter G...
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV - Inverter G...
inverter gas R32
9,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV  Inverter - ...
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV  Inverter - ...
Máy lạnh treo tường Daikin FTC35NV1V/RC35NV1V
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTC35NV1V/RC35NV1V
Gas R32, non inverter
9,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV  Inverter ga...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV  Inverter ga...
inverter gas R32
11,750,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS35GVMV/RKS35GVMV Inverter - g...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS35GVMV/RKS35GVMV Inverter - g...
inverter gas R410a
12,850,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh treo tường Daikin FTC50NV1V/RC50NV1V
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh treo tường Daikin FTC50NV1V/RC50NV1V
non inverter gas R32
14,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Daikin treo tường Daikin FTKC50TVMV/RKC50TVMV Invet...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Daikin treo tường Daikin FTKC50TVMV/RKC50TVMV Invet...
inverter gas R32
18,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS50GVMV/RKS50GVMV Inverter - g...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS50GVMV/RKS50GVMV Inverter - g...
inverter gas R410a
20,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh treo tường Daikin FTC60NV1V/RC60NV1V
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh treo tường Daikin FTC60NV1V/RC60NV1V
Gas R32, non inverter
20,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC60TVMV/RKC60TVMV Inverter_Gas...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC60TVMV/RKC60TVMV Inverter_Gas...
inverter gas R32
25,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS60GVMV/RKS60GVMV inverter_ -g...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS60GVMV/RKS60GVMV inverter_ -g...
inverter gas R410a
27,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC71QVMV/RKC71QVMV- Inverter Ga...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC71QVMV/RKC71QVMV- Inverter Ga...
inverter gas R32
28,250,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS71GVMV/RKS71GVMV Inverter - g...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS71GVMV/RKS71GVMV Inverter - g...
inverter gas R410a
31,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh âm trần

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1 -Gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1 -Gas R410a
18,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19 -Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19 -Gas R410a
22,450,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ50KAVEA/RZR50MVMV - inverter gas ...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ50KAVEA/RZR50MVMV - inverter gas ...
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V - Inverter Gas R3...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V - Inverter Gas R3...
Model 2018, inverter gas R32, remote dây
26,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19 -Gas R410a
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19 -Gas R410a
27,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ60KAVEA/RZR60MVMV - inverter gas ...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ60KAVEA/RZR60MVMV - inverter gas ...
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ71KAVEA/RZR71MVMV - inverter gas ...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ71KAVEA/RZR71MVMV - inverter gas ...
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 -Gas R410a
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 -Gas R410a
29,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1-Gas R410a
3,5 Ngựa (3,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1-Gas R410a
30,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA/RZR100MVM - inverter gas...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA/RZR100MVM - inverter gas...
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MV1 -Gas R410a
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MV1 -Gas R410a
35,150,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1 -Gas R410a
5 Ngựa (5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1 -Gas R410a
38,550,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA/RZR125MVM - inverter gas...
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA/RZR125MVM - inverter gas...
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 -Gas R410a
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 -Gas R410a
42,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA/RZR140MVM - inverter gas...
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA/RZR140MVM - inverter gas...

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1 gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1 gas R410a
15,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1/RNQ18MV19 gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1/RNQ18MV19 gas R410a
19,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA/RZR50MVMV - inverter gas ...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA/RZR50MVMV - inverter gas ...
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1/RNQ21MV19 gas R410a
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1/RNQ21MV19 gas R410a
22,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA/RZR60MVMV - inverter gas ...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA/RZR60MVMV - inverter gas ...
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MV19 gas R410a
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MV19 gas R410a
26,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV inverter gas R4...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV inverter gas R4...
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MV1 gas R410a
3,5 Ngựa (3,5 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MV1 gas R410a
26,150,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MV1 gas R410a
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MV1 gas R410a
29,850,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA/RZR100MVM inverter gas R...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA/RZR100MVM inverter gas R...
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1 gas R410a
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1 gas R410a
32,750,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA/RZR125MVM inverter gas R...
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA/RZR125MVM inverter gas R...
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1 gas R410a
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1 gas R410a
35,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA/RZR140MVM inverter gas R...
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA/RZR140MVM inverter gas R...

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1/RR71CGXV1 - gas R410A
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1/RR71CGXV1 - gas R410A
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB/RZR71MVMV inverter gas R41...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB/RZR71MVMV inverter gas R41...
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1/RR100DGXY1 - gas R410A
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1/RR100DGXY1 - gas R410A
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB/RZR100LVVM inverter gas R...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB/RZR100LVVM inverter gas R...
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1/RR125DGXY1 - gas R410
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1/RR125DGXY1 - gas R410
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB/RZR125MYM inverter gas R4...
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB/RZR125MYM inverter gas R4...
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR05NV1/RUR05NY1 gas R410a
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR05NV1/RUR05NY1 gas R410a
60,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1/RR140DGXY1 - gas R410
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1/RR140DGXY1 - gas R410
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB/RZR140MVM inverter gas R4...
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB/RZR140MVM inverter gas R4...
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1 gas R410a
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1 gas R410a
68,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 gas R410a
8 ngựa(8.0hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 gas R410a
82,650,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 gas R410a
10 ngựa (10hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 gas R410a
83,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR10NY1/RUR10NY1 gas R410a
10 ngựa (10hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR10NY1/RUR10NY1 gas R410a
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1 gas R410a
13 ngựa( 13hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1 gas R410a
115,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1 gas R410a
15 ngựa (15 hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1 gas R410a
134,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 gas R410a
18 ngựa (18hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 gas R410a
147,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR20NY1/RUR20NY1 gas R410a
20 ngựa (20hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR20NY1/RUR20NY1 gas R410a
153,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh giấu trần

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ09MV1/RNQ09MV1 gas R410a
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ09MV1/RNQ09MV1 gas R410a
Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ13MV1/RNQ13MV1 gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ13MV1/RNQ13MV1 gas R410a
Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1/RNQ18MV19 gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1/RNQ18MV19 gas R410a
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ50EVE/RZR50MVMV inverter gas R4...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ50EVE/RZR50MVMV inverter gas R4...
Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ21MV1/RNQ21MV19 gas R410
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ21MV1/RNQ21MV19 gas R410
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ60EVE/RZR60MVMV inverter gas R4...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ60EVE/RZR60MVMV inverter gas R4...
Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MV19 gas R410a
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MV19 gas R410a
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 gas R410a
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 gas R410a
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ71EVE/RZR71MVMV inverter gas R4...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ71EVE/RZR71MVMV inverter gas R4...
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 gas R410a
3,5 Ngựa (3,5 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 gas R410a
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MY1 gas R410a
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MY1 gas R410a
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ100EVE/RZR100MVM inverter gas R...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ100EVE/RZR100MVM inverter gas R...
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 gas R410a
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 gas R410a
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ125EVE/RZR125MVM inverter gas R...
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ125EVE/RZR125MVM inverter gas R...
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR05NY1/RUR05NY1 gas R410a
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR05NY1/RUR05NY1 gas R410a
47,750,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM inverter gas R...
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM inverter gas R...
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR06NY1/RUR06NY1 gas R410a
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR06NY1/RUR06NY1 gas R410a
58,850,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR08NY1/RUR08NY1 gas R410a
8 ngựa(8.0hp)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR08NY1/RUR08NY1 gas R410a
74,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR10NY1/RUR10NY1 gas R410a
10 ngựa (10hp)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR10NY1/RUR10NY1 gas R410a
73,250,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR13NY1/RUR13NY1 gas R410a
13 ngựa( 13hp)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR13NY1/RUR13NY1 gas R410a
98,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR15NY1/RUR15NY1 gas R410a
15 ngựa (15 hp)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR15NY1/RUR15NY1 gas R410a
125,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR18NY1/RUR18NY1 ga R410a
18 ngựa (18hp)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR18NY1/RUR18NY1 ga R410a
127,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR20NY1/RUR20NY1 gas R410a
20 ngựa (20hp)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR20NY1/RUR20NY1 gas R410a
Gia đã bao gồm VAT 10%, Package giấu trần nối ống gió
134,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT