• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh - Chất lượng là niềm tin

Máy lạnh treo tường

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09CA Inverter (1.0hp) Gas R410a
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09CA Inverter (1.0hp) Gas R410a
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09QB(1.0hp) Gas R410a
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09QB(1.0hp) Gas R410a
Sử dụng gas R410A
8,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12QC (1.5HP) Gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12QC (1.5HP) Gas R410a
6,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC-12CA Inverter (1.5HP) Gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC-12CA Inverter (1.5HP) Gas R410a
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC18QD(2.0HP) Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC18QD(2.0HP) Gas R410a
9,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC-18M Inverter (2.0HP)Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC-18M Inverter (2.0HP)Gas R410a
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC24QE (2.5HP) Gas R410a
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC24QE (2.5HP) Gas R410a
16,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh âm trần

Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH18K3BI (2.0hp)
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH18K3BI (2.0hp)
16,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH24K3BI (2.5HP)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH24K3BI (2.5HP)
21,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH30K3BI (3.5HP)
3,5 Ngựa (3,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH30K3BI (3.5HP)
25,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH36K3BI (4.0HP)
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH36K3BI (4.0HP)
29,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH42K3BI (4.5HP)
4,5 Ngựa (4,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH42K3BI (4.5HP)
31,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH48K3BI (5.0HP)
5 Ngựa (5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH48K3BI (5.0HP)
máy lạnh âm trần gree - máy lạnh chính hãng
34,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh tủ đứng

Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC18AG (2.0hp)
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC18AG (2.0hp)
15,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC24AG (2.5HP)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC24AG (2.5HP)
18,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC36AH (4.0HP)
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC36AH (4.0HP)
27,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC42AH (4.5HP)
4,5 Ngựa (4,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC42AH (4.5HP)
29,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT